Награди

Горди сме што нашите потрошувачи го препознаваат квалитетот и вредноста на вината што ги произведуваме.
Интернационалните признанија кои ги имаме освоено се дополнителен мотив за нашата винарија за стремеж кон создавање на совршенство од секоја капка.

"DECANTER WORLD WINE AWARDS", Велика Британија
2014
Шардоне 2013 - Бронзен медал
Барик Сира 2011– Бронзен медал
Вранец Веритас 2011 - Препорачано вино
Аминта 2011 - Бронзен медал

2013
Вранец Веритас - Бронзен медал

2012
Вранец Веритас 2011 - Бронзен медал
Мерло 2011 - Препорачано вино
Аминта 2011 - Препорачано вино

"Chardonnay du Monde", Франција
http://www.chardonnay-du-monde.com
Шардоне 2011 – Сребрен медал

"SYRAH DU MONDE", Франција
Сира барик 2011 – Сребрен медал

"Mundus Vini", Германија
http://www.mundusvini.de
2014
Вранец Веритас - Златен медал
Аминта - Златен медал
Шардоне барик - Сребрен медал
Петит Вердо - Сребрен медал
Каберне Совињон 2012 - Сребрен медал

Аминта 2011 – Златен медал
Веристас 2011 – Златен медал
Каберне Совињон 2012 – Сребрен медал
Шардоне барик 2013 – Сребрен медал
Петит Вердо 2011 – Сребрен медал

Вранец 2009 – Сребрен медал
Мерло 2009 – Сребрен медал

"Le Mondial du Rosé", Франција
http://www.mondial-du-rose.fr
Розе Алегро 2011 – Сребрен медал

"Royal Wine Challenge", Прага, Република Чешка
http://www.royalwinechallenge.com
Мерло 2009 – Сребрен медал
Пино Ноар 2009 – Сребрен медал
Вранец 2009 – Сребрен медал
Р'кацители 2009 – Сребрен медал
Мускат Отонел 2009 – Сребрен медал
Ризлинг 2009 – Сребрен медал
Стоби Кувé 2009 – Сребрен медал

"Vinovita", Загреб, Хрватска
http://www.zv.hr/default.aspx?id=1113
Мерло барик 2009 – Сребрен медал
Вранец Веритас 2009 – Сребрен медал
Шардоне барик 2010 – Сребрен медал

"Balkan Wine Competition", Софија, Бугарија
http://balkanswine.eu
Мерло барик 2011 - Златен медал
Аминта 2011 - Златен медал
Мускат Отонел 2011 - Сребрен медал
Вранец Веритас 2011 - Бронзен медал

"NOVOSADSKI SAJAM", Нови Сад, Србија
www.sajam.net
Мерло барик 2011 - Златен медал
Сира 2011 - Златен медал
Аминта 2011 - Златен медал
Розе Алегро 2012 - Сребрен медал
Шардоне барик 2012 - Сребрен медал
Вранец Веритас 2011 - Сребрен медал
Вранец 2011 - Сребрен медал
Петит Вердо - 2011 - Сребрен медал
Пино Ноар 2010 - Сребрен медал

"VINO SLOVENIA", Словенија
Шардоне барик 2012 - Шампион
Аминта 2011 - Златен медал
Мерло барик 2011 - Златен медал
Вранец Веритас 2011 - Сребрен медал
Сира барик 2011 - Сребрен медал

The Sommelier Wine Awards 2014
Сира барик 2011 - Бронзен медал
Вранец 2011 - Бронзен медал
Вранец Веритас 2011 - Бронзен медал

Vino Ljubljana
2014
Севкупен шампион Шардоне барик
Вранец Веритас - Златен медал
Аминта - Златен медал

Севкупен шампион во категоријата бели вина со Шардоне барик 2012

Royal Wine Challenge, Чешка, 2010
Mерлот 2009 - Сребрен медал
Пино Ноар 2009 - Сребрен медал
Вранец 2009 - Сребрен медал
Р'кацители 2009 - Сребрен медал
Мускат Отонел 2009 - Сребрен медал
Ризлинг 2009 - Сребрен медал
Стоби Кувé 2009 - Сребрен медал

Balkan International Wine Competition, 2013
Мерлот 2011- Златен медал
Аминта 2011 - Златен медал
Вранец Веритас 2011- Бронзен медал

Balkan International Wine Competition, 2012
Мускат Отонел 2011 - Сребрен медал

Mundus Vini
2012 Шардоне Барик - Златен медал
2012 Р'кацители Стоби - Сребрен медал
2010 Мерлот - Сребрен медал
2009 Стоби Vranec - Сребрен медал
2009 Стоби Мерлот - Сребрен медал

Les Mondial du Rose, France
Розе Алегро – Сребрен медал

Inter wine, Novi Sad Serbia 2013
www.sajam.net
Мерлот Барик – Златен медал и награда за најдобро црвено вино
Сира – Златен медал

Vino balkanika
www.vinobalkanika.com
Р'кацители 2013 - Сребрен медал
Сира 2011– Златен медал
Вранец Веритас 2011 - Сребрен медал
Шардоне барик 2012 - Сребрен медал

Mundus Vini, Germany
http://www.mundusvini.de/
Вранец 2009 – Сребрен медал
Мерлот 2009 – Сребрен медал

Les Mondial du Rose, France
http://www.mondial-du-rose.fr
Розе Алегро – Сребрен медал

Royal Wine Challenge, Prague
http://www.royalwinechallenge.com/
Мерлот 2009 – Сребрен медал
Пино Ноар 2009 – Сребрен медал
Вранец 2009 – Сребрен медал
Р'кацители 2009 – Сребрен медал
Мускат Отонел 2009 – Сребрен медал
Ризлинг 2009 – Сребрен медал
Стоби Кувé 2009 – Сребрен медал

Vinovita, Zagreb
http://www.zv.hr/default.aspx?id=1113
Мерлот барик 2009 – Сребрен медал
Вранец Веритас 2009 – Сребрен медал
Шардоне барик – Сребрен медал

Balkan Wine Competition, Sofia 2012
http://balkanswine.eu/bg/pages/Competition/Results/
Мускат Отонел 2011- Сребрен медал

Balkan Wine Competition, Sofia 2013
http://balkanswine.eu/bg/pages/Competition/Results/
Мерлот Барик - Златен медал
Аминта - Златен медал
Вранец Веритас - Бронзен медал

Саем за вино Gorna Radagona Slovenija, 2013
http://www.sajam.net/live/digitalAssets/94/94003_80_mps_revija_vina_ind_2932013.pdf
Шардоне Барик - Златен медал