Автопат бр. 2 

1420 Градско, Македонија

тел: + 389 (0) 43 215 800

факс: + 389 (0) 43 251 161

e-mail: info@stobiwinery.mk

office@stobiwinery.mk

За резервација на винска или корпоративна тура, специјален настан или винска дегустација, побарајте не на
Mail: visit@stobiwinery.mk или
Тел. +389 78 221 427.