Антигона

Полусуво црвено вино, направено од препорачаните сорти за тиквешкото лозје, Вранец, Мерло, Каберне Совињон. Препознатлива и примамлива рубин боја. Преовладуваат овошни и зачински ароми кои го исполнуваат нежниот, но долг вкус.

Најдобро е да се служи од 13-15оC со традиционална македонска кујна, но и суво месо и зрело сирење.